Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «К» – 307

КАБАЛИТЬ

əsarət altına almaq, qul etmək, özündən asılı etmək

КАБАЛЬНЫЙ

1. Qəbalə; 2.son dərəcə ağır; 3. Ağır, əsiredici; 4. Əziyyətli, əzablı, məşəqqətli; 5. Asılı

КАБИНЕТ

1. Kabinet, iş otağı, yazı otağı, məşğələ otağı; 2. Kabinet; 3. Hökumət (hökuməti təşkil edən nazirlər heyəti)

КАВЕРЗИТЬ

1. Əngəl törətmək, fitnə törətmək, intriqa salmaq, fırıldaq gəlmək, hiylə gəlmək; 2. Dolamaq

КАЖДЫЙ

1. Hər, hər bir; 2. Hər kəs, hər adambaşı

КАЗАТЬСЯ

1. Görünmək, görsənmək; 2. ....gəlmək, ...kimi gəlmək, ...kimi görünmək

КАЗНА

1. Xəzinə, dövlət; 2. Əmlak, pul

КАЗНИТЬ

1. Edam etmək; 2. Cəzalandırmaq, incitmək, öldürmək; 3. Ifşa etmək, tənqid etmək, rüsvay etmək

КАЗУС

1.dolaşıq iş, çətin iş (məhkəmə praktikasında); 2. Qəribə hadisə, qəribə iş, qəziyyə

КАЛИТЬ

1. Qızartmaq, közərtmək, qızdırmaq; 2. Qovurmaq

КАЛЬЯН

qəlyan

КАМБИО

borc kağızı, veksel

КАМЕННЫЙ

1. Daşdan düzəldilmi, daş, daşdan; 2. Daşa dönmüş

КАМЕНЬ

1.daş; 2. Daş-qaş

КАМПАНИЯ

1. Kampaniya, hərbi əməliyyat, müharibə, hərbi yürüş, hərbi səfər; 2. Kampaniya

КАНАЛ

1. Kanal; 2. Qanov, arx; 3. Boru, yol; 4. Üsul, yol, vasitə

КАНДИДАТ

namizəd

КАНДИДАТУРА

1. Namizəd; 2. Namizədlik

КАНИКУЛЫ

tətil, tətil zamanı

КАНОН

1. Qanun, qayda; 2. Kanon