Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Ц» – 79

ЦАПАТЬ

1. qapmaq, qamarlamaq; 2. çaynaqlamaq, çaynağına keçirmək, pəncəsinə keçirmək, çənginə keçirmək, yapışmaq; 3. vurmaq, ilişdirmək, çə

ЦАРАПАТЬ

cırmaqlamaq, cızmaq, cızma – qara etmək

ЦАРСТВО

çarlıq, şahlıq, səltənət, hökmranlıq, aləm

ЦАРСТВОВАТЬ

çarlıq etmək, padşahlıq etmək, səltənət sürmək, hökmranlıq etmək, hökm sürmək, hökmfərma olmaq

ЦАРЬ

çar, padşah, hökmdar

ЦВЕСТИ

göyərmək, yaşıllanmaq, çiçəklənmək, çiçək açmaq, gül açmaq, tərəqqi etmək, inkişaf etmək, sağlamlaşmaq, gözəlləşmək

ЦВЕТ

rəng, çiçək, gül

ЦВЕТЕНИЕ

çiçəklənmə, çiçək açma, gül açma, göz bağlama

ЦВЕТНОЙ

rəngli, əlvan, ağ irqə mənsub olmayan

ЦВЕТНОСТЬ

parlaqlıq, əlvanlıq

ЦВЕТОК

gül, çiçək

ЦЕДИТЬ

süzmək, süzgəcdən keçirmək, üsulluca tökmək

ЦЕЛЕВОЙ

məqsədli, müəyyən məqsəd üçün olan, məqsəd

ЦЕЛЕНИЕ

tuşlama, nişanlama, nişan atma, nəzərə almaŞ xəyalında keçmə, istəmə

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

məqsədəuyğunluq, əlverişlilik, faydalılıq

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

aydın məqsədi olma, müəyyən məqsədə doğru yönəldimə, müəyyən məqsəd əldə etməyə çalışma

ЦЕЛИБАТ

nigahsızlıq, daimi subaylıq (katolik ruhanilərdə)

ЦЕЛИКОМ

təmamilə, bütünlüklə

ЦЕЛИТЬ

nişan almaq, nişanlamaq, tuşlamaq, göz altına almaq

ЦЕЛОВАТЬ

öpmək