АБОРТИВНЫЙ

tib. Abortiv (hər hansı bir prosesin inkişafını, gedişini dayandıran)