АВАНГАРД

avanqard (
1. Əsas qüvvənin qabağında gedən qoşun hissəsi;
2. Qabaqcıl dəstə)