ЖАЛЕТЬ


1. Yazığı gəlmək, rəhmi gəlmək;
2. Təəssüf etmək, heyfislənmək, peşman olmaq;
3. Heyfi gəlmək, əsirgəmək