ЖАЛИТЬ


1. Sancmaq, vurmaq, çalmaq, dişləmək;
2. Dalamaq, yandırmaq