АЗ

м 1. az (rus əlifbasında “a” hərfinin köhnə adı); 2. только мн.
подробнее

АЗАЛИЯ

ж bot. azaliya (çəhrayı, ağ və ya qırmızı çiçəkli qəşəng bəzək bitkisi).

АЗАРТ

м azart, qızışma, uyma, ehtiras.

АЗАРТНИЧАТЬ

несов. qızışmaq, başı qızışmaq, uymaq.

АЗАРТНО

нареч. qızğın surətdə, ehtirasla, coşqunluqla, başı qızışaraq.

АЗАРТНОСТЬ

ж мн. нет qızğınlıq, ehtiraslılıq, coşqunluq, aludəlik.

АЗАРТНЫЙ

прил. azartlı, qızğın, ehtiraslı; ◊ азартная игра qumar (oyunu).

АЗБЕСТ

м bax асбест.

АЗБЕСТОВЫЙ

bax асбестовый.

АЗБУКА

ж 1. əlifba; 2. əlifba kitabı; ◊ азбука Морзе Morze əlifbası.

АЗБУЧНЫЙ

1. азбука söz. sif.; азбучный порядок əlifba sırası; 2. məc.
подробнее

АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ

м (мн. азербайджанцы) azərbaycanlı.

АЗЕРБАЙДЖАНКА

ж azərbaycanlı qadın (qız).

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ

Азербайджан və азербайджанец söz. sif.
подробнее

АЗИАТ

м 1. asiyalı; 2. məc. köhn. mədəniyyətsiz, geridə qalmış adam.

АЗИАТКА

ж asiyalı qadın (qız).

АЗИАТСКИЙ

Азия söz. sif., азиатские государства Asiya dövlətləri.

АЗИАТЧИНА

bax азиатщина.

АЗИАТЩИНА

ж мн. нет köhn. mədəniyyətsizlik, mədəni gerilik.

АЗИДЫ

мн. (ед. азид м) kim. azidlər (azid turşusunun duzları).