АКАДЕМИЗМ

м мн. нет akademizm (1. quru nəzəriyyəçilik; 2.
подробнее

АКАДЕМИК

м akademik (1. akademiya üzvü; 2. dan.
подробнее

АКАДЕМИСТ

м köhn. akademist (akademizm tərəfdarı).

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

1. академия söz. sif.
подробнее

АКАДЕМИЧНОСТЬ

ж мн. нет mücərrədlik, qeyri-həyatilik, həyatdan uzaqlıq.

АКАДЕМИЧНЫЙ

академизм söz. sif.; sırf nəzəri.

АКАДЕМИЯ

ж akademiya (1. ali elmi müəssisə; 2.
подробнее

АКАНТ

АКАНТ, АКАНФ м 1. bot. ayıpəncəsi; 2. arxit. akant (iri yarpaq şəklində naxış).

АКАНФ

АКАНТ, АКАНФ м 1. bot. ayıpəncəsi; 2. arxit. akant (iri yarpaq şəklində naxış).

АКАНЬЕ

АКАНЬЕ, АКАНИЕ ср dilç.
подробнее

АКАНИЕ

АКАНЬЕ, АКАНИЕ ср dilç.
подробнее

АКАРИДЫ

мн. zool. gənələr.

АКАТЬ

несов. dilç.
подробнее

АКАФИСТ

м köhn. mədhiyyə.

АКАЦИЕВЫЙ

прил. akasiya -i[-ı]; акациевые лепестки akasiya ləçəkləri.

АКАЦИЯ

ж bot. akasiya; ◊ желтая акация sarı akasiya; белая акация ağ akasiya.

АКВАМАРИН

м akvamarin (göyümtül-yaşıl rəngli qiymətli daş).

АКВАМАРИННЫЙ

АКВАМАРИННЫЙ, АКВАМАРИНОВЫЙ 1. аквамарин söz. sif. 2. göyümtül-yaşıl rəngli.

АКВАМАРИНОВЫЙ

АКВАМАРИННЫЙ, АКВАМАРИНОВЫЙ 1. аквамарин söz. sif. 2. göyümtül-yaşıl rəngli.

АКВАРЕЛИСТ

м rəss. akvarelçi (sulu boya ilə şəkil çəkən rəssam).