АР

м ar (100 kvadrat metrə bərabər yer ölçüsü, hektarın yüzdə bir hissəsi).

АРА

АРА, АРАРА ж zool. arara (tutuquşu növü).

АРАРА

АРА, АРАРА ж zool. arara (tutuquşu növü).

АРАБ

м (мн. арабы) ərəb.

АРАБЕСК

АРАБЕСК м, АРАБЕСКА ж 1. arabesk (bəzək, naxış; şəbəkə); 2. мн.
подробнее

АРАБЕСКА

АРАБЕСК м, АРАБЕСКА ж 1. arabesk (bəzək, naxış; şəbəkə); 2. мн.
подробнее

АРАБИЗМ

м dilç. 1. ərəbçilik; 2. ərəb dilindən götürülmüş sözlər.

АРАБИСТ

м ərəbşünas (ərəb dili və ədəbiyyatı mütəxəssisi).

АРАБИСТИКА

ж ərəbşünaslıq (ərəb dilini, ədəbiyyatını, tarixini və s. tədqiq edən elmlər).

АРАБКА

ж ərəb qadını (qızı).

АРАБСКИЙ

араб söz. sif.; арабский язык ərəb dili; ◊ арабские цифры ərəb rəqəmləri (1, 2, 3, 4...
подробнее

АРАВИЙСКИЙ

Аравия söz. sif.; аравийские пустыни Ərəbistan səhraları.

АРАВИТЯНИН

м köhn. ərəbistanlı, Ərəbistan əhli.

АРАВИТЯНКА

ж köhn. ərəbistanlı qadın (qız).

АРАК

м araq.

АРАКЧЕЕВСКИЙ

Arakçeev söz. sif.; аракчеевский режим Arakçeyev rejimi.

АРАКЧЕЕВЩИНА

ж мн. нет tar.
подробнее

АРАЛИЯ

м bot. araliya (süpürgə kimi gülləri və iri yarpaqları olan kol bitki).

АРАМЕЙСКИЙ

арамеец söz. sif.; арамейский язык aramey dili.

АРАМЕЙЦЫ

мн. (ед. арамеец м) arameylər (qədim Suriya və Mesopotamiyada yaşamış xalq).