АС

м as (1. hava vuruşması ustası olan mahir təyyarəçi); 2. öz işinin mahir ustası; əla mütəxəsis.

АСБЕСТ

м xüs. asbest (odadavamlı lifli mineral).

АСБЕСТИТ

м xüs. asbestit (azbest liflərindən hazırlanan, isti buraxmayan və turşuya davamlı material).

АСБЕСТОВЫЙ

асбест söz. sif.

АСЕПТИКА

ж мн. нет tib.
подробнее

АСЕПТИЧЕСКИЙ

асептика söz. sif., aseptik.

АСЕССОР

м (мн. асессоры и асессора) köhn. asessor (inq. əv.
подробнее

АСИММЕТРИЧЕСКИЙ

АСИММЕТРИЧЕСКИЙ, АСИММЕТРИЧНЫЙ асимметрия söz. sif.; asimmetrik, simmetriyasız, uyğunsuz.

АСИММЕТРИЧНЫЙ

АСИММЕТРИЧЕСКИЙ, АСИММЕТРИЧНЫЙ асимметрия söz. sif.; asimmetrik, simmetriyasız, uyğunsuz.

АСИММЕТРИЧНОСТЬ

ж bax асимметрия.

АСИММЕТРИЯ

ж мн. нет asimmetriya, simmetriyasızlıq, uyğunsuzluq.

АСКАРИДЫ

мн. zool. askaridlər (insanın və məməli heyvanların bağırsaqlarında yaşayan yumru qurdlar).

АСКЕТ

м asket, tərki-dünya, zahid.

АСКЕТИЗМ

м мн. нет asketizm (1. zahidlik, tərki-dünyalıq; 2. məc. dünya ləzzətlərindən əl çəkmə).

АСКЕТИЧЕСКИ

нареч. asketcəsinə (bax аскет).

АСКЕТИЧЕСКИЙ

аскетизм və аскет söz. sif.; asketik; asket -i[-ı] аскетический образ жизни asket həyatı.

АСКОРБИНОВЫЙ

: аскорбиновая кислота askorbin turşusu (витамин С).

АСОЦИАЛЬНЫЙ

прил. cəmiyyətəzidd.

АСПАРАГУС

м bot. asparaqus (otaq bitkisi).

АСПЕКТ

м aspekt, nöqteyi-nəzər, baxış.