АУ

межд. hey-hey! ay! (nida).

АУДИЕНЦИЯ

ж qəbul (dövlət başçısı və ya başqa yüksək mənsəb sahibinin rəsmi qəbulu).

АУДИТОР

м auditor (1. Rusiyada 1917-ci ilədək hərbi məhkəmələrdə prokuror vəzifəsini ifa edən şəxs; 2. iqt.
подробнее

АУДИТОРИЯ

ж auditoriya (1. mühazirə, məruzə oxunan zal, otaq; 2. dərs otağı; 3. mühazirəyə, məruzəyə və s.
подробнее

АУДИТОРНЫЙ

аудитория söz. sif.; аудиторные занятия auditoriya məşğələləri.

АУКАНЬЕ

ср haraylama, haylama.

АУКАТЬ

несов. haraylamaq, haylamaq, səsləmək.

АУКАТЬСЯ

несов. haraylaşmaq, bir-birini haraylamaq, bir-birini haylamaq.

АУКНУТЬ

однокр. bax аукать.

АУКНУТЬСЯ

однокр. bax аукаться.

АУКЦИОН

м auksion, müzaidə, hərrac (açıq satış).

АУКЦИОНИСТ

м auksionçu.

АУКЦИОННЫЙ

аукцион söz. sif.

АУЛ

м ( aul, kənd (Dağıstanda, Orta Asiyada).

АУЛЬНЫЙ

аул söz. sif.; аульный совет aul şurası.

АУСПИЦИИ

ед. нет 1. quşların uçuşuna görə falabaxma (qədim Romada); 2. nişanə, əlamət, şərait.

АУТ

м sp. aut (1. top oyununda: topun meydandan kənara çıxması; 2. межд.
подробнее

АУТЕНТИЧЕСКИЙ

bax аутентичный.

АУТЕНТИЧНОСТЬ

ж mötəbərlik, eyni qüvvətə malik olma, əslinə uyğun olma, tam uyğunluq.

АУТЕНТИЧНЫЙ

прил.
подробнее