АБОНЕНТ

м abunəçi.

АБОНЕНТНЫЙ

абонент söz. sif.

АБОНИРОВАННЫЙ

прич. yazdırılmış, abunə edilmiş.

АБОНИРОВАТЬ

сов. и несов. köhn. abunə yazılmaq, abunə üzrə almaq, abunəçi olmaq, abunə etmək.

АБОНИРОВАТЬСЯ

сов. и несов. köhn. bax абонировать.

АБОРДАЖ

м abordaj (bilavasitə vuruşmaq üçün gəmilərin bir-birinə yanaşdırılmasından ibarət qədim dəniz müharibəsi üsulu); ◊ брать (взять) на абордаж gəmiyə hücum etmək (yuxarıdakı üsul ilə).

АБОРДАЖНЫЙ

абордаж söz. sif.

АБОРДИРОВАТЬ

сов. и несов. köhn. 1. bilavasitə döyüş üçün gəmiləri bir-birinə yanaşdırmaq; 2. məc.
подробнее

АБОРИГЕН

м aboriqen (yerli, yerli əhali).

АБОРИГЕННЫЙ

прил. yerli.

АБОРТ

м 1. tib. abort, uşaqsalma, uşaq saldırma; 2. bayt. balasalma.

АБОРТИВНЫЙ

прил. tib., biol.
подробнее

АБРАЗИВНЫЙ

АБРАЗИВНЫЙ, АБРАЗИОННЫЙ абразивы söz. sif.

АБРАЗИОННЫЙ

АБРАЗИВНЫЙ, АБРАЗИОННЫЙ абразивы söz. sif.

АБРАЗИВЫ

мн. (ед. абразив м) xüs. abraziv materiallar (cilalayıcı, itiləyici və pardaxlayıcı materiallar).

АБРАЗИЯ

ж abraziya (1. geol. dəniz dalğalarının təsiri ilə sahilin yuyulub dağılması; 2. tib.
подробнее

АБРАКАДАБРА

ж cəfəngiyat, çərənpərən, tartan-partan.

АБРЕК

м abrek, qaçaq.

АБРИКОС

м 1. ərik, qaysı; 2. ərik ağacı, qaysı ağacı.

АБРИКОСНЫЙ

абрикос söz. sif.