Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 88234, статей на «Д» – 3238

ДА

ДА I част. 1.
подробнее

ДАБА

ж daba (Çində toxunan pambıq parça növü).

ДАБЫ

союз köhn. ...üçün, ...ötrü.

ДАВАЛЕЦ

м köhn. bax давальщик.

ДАВАЛЬЧЕСКИЙ

прич. köhn. sifarişçinin öz materialından hazırlanan.

ДАВАЛЬЩИК

м sifarişçi.

ДАВАТЬ

несов. 1. bax дать; 2. пов. накл. давай(те) gəl(in); давай пойдём в кино gəl kinoya gedək.

ДАВАТЬСЯ

несов. 1. bax даться; 2. verilmək.

ДАВЕЧА

нареч. məh. bayaq, bir az əvvəl, bir az bundan qabaq.

ДАВЕШНИЙ

прил. dan. bayaqkı, bir az əvvəlki, bir az bundan qabaqkı.

ДАВИЛО

ср şirəsıxan, şirəçəkən (cihaz).

ДАВИЛЬНЫЙ

прил. sıxma (əzmə) -i[-ı]; давильный пресс sıxma presı; давильный станок basma dəzgahı.

ДАВИЛЬНЯ

ж şirəxana (üzümdən şirə çıxarılan yer, müəssisə).

ДАВИЛЬЩИК

м üzümsıxan, üzümbasan (fəhlə).

ДАВИТЬ

сов. 1. əzmək, basmaq; tapdalamaq; 2. məc. sıxmaq, təzyiq etmək, zülm etmək; 3.
подробнее

ДАВИТЬСЯ

несов. 1. özünü boğmaq, özünü asmaq; 2.
подробнее

ДАВКА

ж мн. нет basabas, basırıq.

ДАВЛЕНИЕ

ср 1. təzyiq; 2. təzyiq etmə, sıxışdırma, təzyiq göstərmə; 3. əzmə, basma.

ДАВЛЕННЫЙ

прич. 1. əzilmiş, sıxılmış 2. basılmış, basılıb əzilmiş.

ДАВЛЕНЫЙ

прил. 1. əzik; давленые фрукты əzik meyvələr; 2. boğulmuş; давленые куры boğulmuş toyuqlar.