Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 88234, статей на «Ж» – 543

ЖАБА

ЖАБА I ж zool. quru qurbağası. ЖАБА II ж грудная жаба tib. döş anginası.

ЖАБЕРНЫЙ

zool. 1. жабры söz. sif. ; жаберные дужки qəlsəmə qövscükləri; 2.
подробнее

ЖАБИЙ

жаба I söz. sif.

ЖАБНИК

м bot. qaranquşotu.

ЖАБО

ср нескл. köhn. jabo (1. köynək yaxasında kisəyi və ya krujevadan büzməli haşiyə; 2. dik yaxalıq).

ЖАБРОВИДНЫЙ

прил. zool. qəlsəməşəkilli.

ЖАБРЫ

мн. (ед. жабра ж) zool.
подробнее

ЖАВЕЛЕВ

: жавелева вода bax жавель.

ЖАВЕЛЬ

м мн. нет kim.
подробнее

ЖАВОРОНОК

м (мн. жаворонки) zool. 1. torağay (quş); 2. köhn. quşşəkilli qoğal.

ЖАДЕИТ

м miner. jadeit (xırda şeylər qayrılan açıq-yaşıl rəngində daş).

ЖАДИНА

ж и м dan. tamahkar, acgöz; xəsis.

ЖАДНИЧАТЬ

несов. dan. 1. tamahkarlıq etmək, acgözlük etmək; 2. qıymamaq, xəsislik etmək.

ЖАДНЕТЬ

несов. dan. simicləşmək, xəsisləşmək, daha da xəsisləşmək.

ЖАДНИЧАНЬЕ

ср dan. xəsislik (simiclik) etmə, xəsislik göstərmə.

ЖАДНО

нареч. 1. tamahkarcasına, tamahkarlıqla, acgözlüklə, acgözcəsinə; 2. məc.
подробнее

ЖАДНОСТЬ

ж мн. нет 1. tamahkarlıq, acgözlük, gözüdoymazlıq, tamah; 2. hərislik; 3. xəsislik, simiclik; 4.
подробнее

ЖАДНЫЙ

прил. 1. tamahkar, acgöz, gözüdoymaz, dargöz; 2. xəsis, simic; 3. məc. həris, düşkün.

ЖАДНЮГА

м и ж dan. bax жадина.

ЖАДЮГА

м и ж dan. bax жадина.