К

пред. 1. ... doğru; вперед, к новым победам! yeni qələbələrə doğru, irəli! 2. ...
подробнее

КАБАК

м köhn. meyxana, içkixana.

КАБАЛА

КАБАЛА I ж 1. tar. qəbalə (qədim Rusiyada: xüsusi müqaviləyə əsasən həmişəlik köləlik); 2. məc.
подробнее

КАБАЛИСТИКА

ж мн. нет kabalistika (1. tar.
подробнее

КАБАЛИСТИЧЕСКИЙ

1. кабалистика söz. sif., 2. məc. anlaşılmaz, sirli, müəmmalı.

КАБАЛИТЬ

несов. əsarət altına almaq, qul etmək, özündən asılı etmək.

КАБАЛЬЕРО

м kabalyero (İspaniyada: ağa, zadəgan və ya kavaler).

КАБАЛЬНЫЙ

прил. 1. tar. qəbalə -i[-ı]; кабальная запись qəbalə kağızı; 2. məc.
подробнее

КАБАН

КАБАН I м qaban, çöldonuzu. КАБАН II м xüs. iri parça, kütlə.

КАБАНИЙ

кабан I söz. sif.; кабанья щетина qaban qılı.

КАБАНИНА

ж мн. нет qaban əti.

КАБАНЧИК

м balaca qaban, cavan qaban.

КАБАРГА

ж zool. kabarqa (Sibir geyiki).

КАБАРГОВЫЙ

прил. kabarqa -i[-ı]; ◊ кабарговая струя müşk.

КАБАРДИНЕЦ

м (мн. кабардинцы) kabardin (xalq).

КАБАРДИНКА

КАБАРДИНКА I ж kabardin qadın (qız). КАБАРДИНКА II ж 1. çərkəzi, çərkəzi çuxa; 2. kabardinka (rəqs).

КАБАРДИНСКИЙ

кабардинец söz. sif.; кабардинский язык kabardin dili.

КАБАРЕ

ср нескл. kabare (estradası olan restoran, kafe).

КАБАРЖИНЫЙ

прил. kabarqa -i[-ı].

КАБАРОЖИЙ

прил. kabarqa -i[-ı]; ◊ кабарожья струя bax кабарговый (кабарговая струя).