О

О I (об, обо) пред. 1. ...haqqında, ... barəsində, ... xüsusunda, ...
подробнее

ОАЗИС

м vahə (səhrada yaşıllıq və su olan yer).

ОАЗИСНЫЙ

прил. vahə -i[-ı].

ОБ

пред. bax о I.

ОБА

ОБА м и ср, ОБЕ ж hər iki(si), ikisi də; оба сына были на фронте hər iki oğlu cəbhədə idi; обе дочери-студентки qızlarının ikisi də tələbədir; смотреть (глядеть) в оба gözünü dörd açmaq, diqqətlə baxmaq, diqqətli olmaq, sayıq olmaq; обеими пуками ikiəlli, iki əllə, canla-başla, həvəslə.

ОБЕ

ОБА м и ср, ОБЕ ж hər iki(si), ikisi də; оба сына были на фронте hər iki oğlu cəbhədə idi; обе дочери-студентки qızlarının ikisi də tələbədir; смотреть (глядеть) в оба gözünü dörd açmaq, diqqətlə baxmaq, diqqətli olmaq, sayıq olmaq; обеими пуками ikiəlli, iki əllə, canla-başla, həvəslə.

ОБАБИТЬСЯ

сов. dan. 1. xırdaçı olmaq, arvadxasiyyət olmaq, əfəlləşmək, iradəsini itirmək (kişi haqqında); 2.
подробнее

ОБАГРЁННЫЙ

прич. 1. qızarmış, al-qırmızı; 2. məc. al-qana boyanmış, al-qana bulanmış.

ОБАГРИТЬ

сов. 1. qızartmaq, al-qırmızı etmək; al-qırmızıya boyamaq; 2. al-qana boyamaq, al-qana bulamaq.

ОБАГРИТЬСЯ

сов. 1. qızarmaq, al-qırmızı olmaq, al rəngə boyanmaq; 2. al-qana boyanmaq (bulanmaq).

ОБАГРЯТЬ

несов. bax обагрить.

ОБАГРЯТЬСЯ

несов. bax обагриться.

ОБАЛДЕВАТЬ

несов. bax обалдеть.

ОБАЛДЕЛЫЙ

прил. donub qalmış, matıxmış, mat qalmış, gic olmuş, gicəlmiş, sərsəmləşmiş.

ОБАЛДЕНИЕ

ср мн. нет donub qalma, matıxma, mat qalma, gic olma, gicəlmə, sərsəmləşmə, kütləşmə.

ОБАЛДЕТЬ

сов. donub qalmaq, matıxmaq, mat qalmaq, gic olmaq, gicəlmək, sərsəmləşmək, kütləşmək.

ОБАНДЕРОЛЕННЫЙ

прич. banderollu, banderol vurulmuş.

ОБАНДЕРОЛИВАТЬ

несов. bax обандеролить.

ОБАНДЕРОЛИТЬ

сов. banderollamaq, banderol vurmaq, banderol yapışdırmaq.

ОБАНКРОТИТЬСЯ

сов. 1. iflas etmək, sınıq çıxmaq; 2. müflis olmaq, iflasa uğramaq, var-yoxdan çıxmaq.