ПА

ср нескл. pa (rəqsdə: ayaqların müəyyən hərəkəti).

ПАВА

ж dişi tovuz; ◊ ни пава, ни ворона nə ondandır, nə bundan.

ПАВИАН

м zool. pavian, əntər (itəoxşar meymun cinsi).

ПАВИЛЬОН

м pavilyon (1. bağ və parklarda yüngül tikili; 2. çiçək və s. satmaq üçün kiçik bina; 3.
подробнее

ПАВИЛЬОННЫЙ

прил. pavilyon -i[-ı]; павильонные экспонаты pavilyon eksponatları.

ПАВЛИН

м zool. tovuz.

ПАВЛИНИЙ

прил. tovuz -u[-ü]; павлинье перо tovuz tükü; ◊ павлиний глаз (zool.
подробнее

ПАВОДКОВЫЙ

прил. daşqın -i[-ı]; паводковая вода daşqın suyu; паводковое орошение daşqın suyu ilə suvarma.

ПАВОДОК

м (мн. паводки) sel, daşqın; güclü sel.

ПАВОЗКА

ПАВОЗКА ж, ПАВОЗОК м məh. kərəçi (yelkənli yük qayığı).

ПАВОЗОК

ПАВОЗКА ж, ПАВОЗОК м məh. kərəçi (yelkənli yük qayığı).

ПАВОЛОКА

ж qəd. pavoloka (qədim Rusiyada bahalı parça).

ПАВУШКА

ж пава söz. kiç. və oxş.; tovuzcığaz.

ПАВШИЙ

прич. и в знач. сущ. 1. yıxılmış; 2. tökülmüş; 3. uçulmuş, sökülmüş, dağılmış; 4. enmiş, düşmüş; 5.
подробнее

ПАГАНИЗМ

м мн. нет bütpərəstlik.

ПАГИНАЦИЯ

ж xüs. nömrələmə (əl yazısının və ya kitabın səhifələrini).

ПАГОДА

ж paqoda (budda məbədi).

ПАГОЛЕНКИ

мн. (ед. паголенек м) 1. corab boğazı; 2. qunc, çəkmə boğazı.

ПАГУБА

ж мн. нет qəd. zərər, ziyan; fəlakət.

ПАГУБНО

нареч. çox pis, çox zərərli, fəlakətli.