ТАБАК

м tütün, tənbəki; ◊ дело табак iş xarabdır, iş əngəldir; нюхательный табак burunotu.

ТАБАКЕРКА

ж tütün qutusu, burunotu qabı.

ТАБАКЕРОЧКА

ж табакерка söz. kiç.

ТАБАКЕРОЧНЫЙ

прил. tütün (burunotu) qutusu -i[-ı].

ТАБАКОВОД

м tütünçü, tütünçülük mütəxəssisi; tütünəkən.

ТАБАКОВОДСТВО

ср мн. нет tütünçülük.

ТАБАКОВОДЧЕСКИЙ

прил. tütünçülük -i[-ı]; табаководческий совхоз tütünçülük sovxozu.

ТАБАНИТЬ

несов. idm. tərsinə avar çəkmək.

ТАБАЧИШКО

м мн. нет dan. tütün, tənbəki.

ТАБАЧИЩЕ

м мн. нет dan. tütün, tənbəki; acı (tünd) tütün, tənbəki.

ТАБАЧНИК

м 1. tütünçü, tütün sənayesi işçisi; 2. dan. tütün çəkən; burunotu çəkən.

ТАБАЧНИЦА

ж 1. bax табачник 1-ci mənada; 2. bax табакерка.

ТАБАЧНЫЙ

прил. 1. tütün -i[-ı]; табачная фабрика tütün fabriki; 2. məh. çürük; 3.
подробнее

ТАБАЧОК

м мн. нет dan. табак söz. kiç.

ТАБЕЛЬ

м 1. cədvəl, siyahı; 2.
подробнее

ТАБЕЛЬНЫЙ

прил.
подробнее

ТАБЕЛЬЩИК

м tabelçi, tabelə baxan (bax табель 2-ci mənada).

ТАБЕЛЬЩИЦА

м tabelçi qadın (qız).

ТАБЕС

м мн. нет tib. tabes (bel sütununun çürüməsi, proqressiv İflic).

ТАБЛЕТКА

ж həb (yastı həb).