Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 88234, статей на «Ф» – 1484

ФА

ср нескл. mus. fa (musiqi qammasının dördüncü notu).

ФАБЗАВКОМ

м (фабрично-заводской комитет) fabrik-zavod komitəsi.

ФАБЗАВУЧ

м (школа фабрично-заводского ученичества) fabrik-zavod şagirdliyi məktəbi.

ФАБЗАВУЧНИК

м dan. fabrik-zavod məktəbi şagirdi.

ФАБИАНЕЦ

м tar. (siyasi) fabiçi (İngiltərədə Fabi cəmiyyətinin üzvü və ya tərəfdarı).

ФАБИАНСКИЙ

прил. tar.
подробнее

ФАБИАНСТВО

ср мн. нет (siyasi) fabiçilik; Fabi hərəkatı, Fabi məfkurəsi (bax фабианский).

ФАБКОМ

м (фабричный комитет) fabrik komitəsi.

ФАБЛИО

ФАБЛИО, ФАБЛЬО ср нескл. ədəb.
подробнее

ФАБЛЬО

ФАБЛИО, ФАБЛЬО ср нескл. ədəb.
подробнее

ФАБРА

ж мн. нет köhn. fabra (bığ-saqqalı boyamaq üçün qara rəng).

ФАБРИКА

ж fabrik.

ФАБРИКА-КУХНЯ

ж fabrik-mətbəx.

ФАБРИКАНТ

м fabrikçi, fabrik sahibi.

ФАБРИКАНТСКИЙ

прил. fabrikçi -i[-ı].

ФАБРИКАТ

м xüs. fabrikat (hazır fabrik malı).

ФАБРИКАЦИЯ

ж 1. (fabrik üsulu ilə) hazırlama, hazırlanma; istehsal etmə, istehsal edilmə; 2. məc.
подробнее

ФАБРИКОВАННЫЙ

прич. 1. (fabrik üsulu ilə) hazırlanmış, istehsal edilmiş; 2. məc.
подробнее

ФАБРИКОВАТЬ

несов. 1. (fabrik üsulu ilə) hazırlamaq, istehsal etmək; 2. məc. qayırmaq, düzəltmək; uydurmaq.

ФАБРИКОВАТЬСЯ

несов. 1. (fabrik üsulu ilə) qayrılmaq, hazırlanmaq, istehsal edilmək (mal); 2. məc.
подробнее