Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 88234, статей на «Ш» – 1254

ША

ША I ср нескл. “Ш” hərfinin adı. ША II межд. dan.
подробнее

ШАБАЛА

ж məh. 1. böyük qaşıq, (ağac) kəfkir; 2. çiling (qaşıq və s. qayırmaq üçün ağac parçası); 3. məc.
подробнее

ШАБАШ

ША́БАШ м şabaş (1. yəhudilərdə: şənbə istirahəti; 2.
подробнее

ШАБАШИТЬ

несов. mən. işi qurtarmaq.

ШАБЕР

м tex. şaber (iskənəyəoxşar kəsici alət).

ШАБЁР

м məh. 1. qonşu; 2. iş yoldaşı, peşə yoldaşı.

ШАБЛИ

ср нескл. şabli (1. ağ şərab növü; 2. üzüm növü).

ШАБЛОН

м 1. ülgü, qəlib; 2. məc. şablon, basmaqəlib.

ШАБЛОНИЗИРОВАННЫЙ

прич. şablonlaşdırılmış (bax шаблон 2-ci mənada).

ШАБЛОНИЗИРОВАТЬ

сов. и несов. şablonlaşdırmaq (bax шаблон 2-ci mənada).

ШАБЛОНИЗИРОВАТЬСЯ

несов. 1. şablonlaşmaq; 2. şablonlaşdırılmaq (bax шаблон 2-ci mənada).

ШАБЛОННОСТЬ

ж мн. нет şablonluq (bax шаблон 2-ci mənada).

ШАБЛОННЫЙ

прил. 1. qəlib (ülgü) -i[-ı]; 2. məc.
подробнее

ШАБЛОНЩИК

м xüs. şablonçu (şablon qayıran fəhlə; bax шаблон 1-ci mənada).

ШАБРЕНИЕ

ср мн. нет tex. şaberlə işləmə, şaberlə yonma.

ШАБРЕНЫЙ

прил. tex. şaberlə işlənmiş (yonulmuş).

ШАБРИТЬ

несов. tex. şaberlə işləmək (yonmaq).

ШАБРИТЬСЯ

несов. şaberlə işlənmək (yonulmaq).

ШАБРОВАТЬ

несов. 1. xüs. hörmək (kərpici, bəndləri bir-birinin üstünə düşməyəcək tərzdə hörmək); 2.
подробнее

ШАБРОВКА

ж tex. şaberlə yonma.