Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 88234, статей на «Щ» – 161

ЩА

ср нескл. “Щ” hərfinin adı.

ЩАВЕЛЕВЫЙ

прил. turşəng, quzuqulağı -i[-ı]; щавелевый лист turşəng yarpağı; ◊ щавелевая кислота (kim.
подробнее

ЩАВЕЛЬ

м мн. нет bot. turşəng, quzuqulağı.

ЩАВЕЛЬНИК

м мн. нет 1. bax щавель; 2. məh. turşəng şorbası.

ЩАДИТЬ

несов. 1.
подробнее

ЩАДИТЬСЯ

несов. 1. aman verilmək, rəhm edilmək, bağışlanmaq; 2. qorunmaq, gözlənilmək, hifz edilmək.

ЩЕБЕНИТЬ

несов. çınqıl döşəmək, çınqıl tökmək.

ЩЕБЕНИТЬСЯ

несов. çınqılla döşənmək, çmqıl tökülmək.

ЩЕБЁНКА

ж мн. нет bax щебень.

ЩЕБЁНОЧНЫЙ

прил. çınqıl -i[-ı].

ЩЕБЕНЬ

м мн. нет çınqıl, qırma daş (qırma kərpic).

ЩЕБЕТ

м мн. нет bax щебетание.

ЩЕБЕТАНИЕ

ср мн. нет 1. civilti, cikkilti, cəh-cəh; щебетание птиц quşların civiltisi; 2. məc.
подробнее

ЩЕБЕТАТЬ

несов. 1. civildəmək, cikkildəmək (quş); 2. məc. ötmək, birnəfəsə danışmaq.

ЩЕБЕТЛИВЫЙ

прил. məh. 1. daim civildəyən; 2. məc. çoxdanışan, naqqal.

ЩЕБЕТУНЬЯ

ж dan. 1. civildəyən, cikkildəyən, cəh-cəh vuran; 2. məc. çoxdanışan, naqqal, uzunçu (qadın, qız).

ЩЕБЕШОК

м dan. çınqıl, çınqıl parçası.

ЩЕБЕНЕВОЙ

прил. çınqıl -i[-ı].

ЩЕБНИСТЫЙ

прил. çınqıllı.

ЩЕГЛЁНОК

м (мн. щеглята) 1. payızbülbülü balası; 2. щегол söz. kiç.