Э

межд. ey! eh! (etiraz, təəccüb, şübhə və s. hissləri bildirir).

ЭБЕНОВЫЙ

прил. 1. abnos -i[-ı]; эбеновое дерево abnos ağacı; 2. в знач. сущ. эбеновые (ед. эбеновое ср) bot.
подробнее

ЭБОНИТ

м мн. нет xüs. ebonit (vulkanizə edilmiş rezin qatışıqlarından alınan bərk maddə).

ЭБОНИТОВЫЙ

прил. xüs. ebonit; ebonitdən qayrılmış.

ЭВАКОПУНКТ

м (эвакуационный пункт) təxliyə məntəqəsi, köçürmə (boşaltma) məntəqəsi (bax эвакуация).

ЭВАКУАТОР

м təxliyə işləri ilə məşğul olan işçi (bax эвакуация).

ЭВАКУАЦИОННЫЙ

прил.
подробнее

ЭВАКУАЦИЯ

ж təxliyə, boşaltma, boşaldılma (müharibə zamanı əhalinin, idarələrin, sənaye müəssisələrinin və s.
подробнее

ЭВАКУИРОВАННЫЙ

прич. и прил. təxliyə edilmiş, köçürülmüş, boşaldılmış.

ЭВАКУИРОВАТЬ

несов. təxliyə etmək, boşaltmaq, köçürtmək.

ЭВАКУИРОВАТЬСЯ

несов. 1. köçmək, köçüb getmək (köçüb gəlmək); 2. təxliyə edilmək, köçürülmək, boşaldılmaq.

ЭВАЛЬВАЦИЯ

ж xüs. qiymətləndirmə, hesablama; qiymət, hesab.

ЭВАПОРАЦИЯ

ж мн. нет buğlanma, buxarlanma.

ЭВДЕМОНИЗМ

м мн. нет fəls.
подробнее

ЭВДЕМОНИСТИЧЕСКИЙ

прил. evdemonim -i[-ı]; эвдемонистическая философия evdemonizm fəlsəfəsi.

ЭВЕН

м (мн. эвены) even (Yakutiyada, Oxot dənizi sahillərində yaşayan xalq).

ЭВЕНК

м (мн.
подробнее

ЭВЕНКА

ж even qadın (qız).

ЭВЕНКИЙКА

ж evenk qadın (qız).

ЭВЕНКИЙСКИЙ

прил. evenk -i[-ı]: эвенкийский язык evenk dili.