Я

мест. 1. mən; 2. в знач. сущ.
подробнее

ЯБЕДА

м и ж dan. 1. çuğulçuluq, iftira, böhtan, qeybət; 2. bax ябедник.

ЯБЕДНИК

м 1. xəbərçi, çuğulçu, çuğul adam, şeytan; 2. köhn. ərizəbaz.

ЯБЕДНИЦА

ж xəbərçi (çuğulçu) qadın (qız).

ЯБЕДНИЧАТЬ

несов. dan. çuğulluq etmək, şeytanlıq etmək, şeytanlamaq.

ЯБЕДНИЧЕСТВО

ср мн. нет çuğulçuluq, iftiraçılıq, böhtançılıq, xəbərçilik, şeytanlıq.

ЯБЛОКО

ср alma; ◊ в яблоках xalxal (at rəngi); яблоко раздора nifaqa səbəb olan şey; яблоку негде упасть iynə atsan yerə düşməz; адамово яблоко bax кадык; глазное яблоко göz alması; земляное яблоко köhn. yeralması; kartof.

ЯБЛОНЕВЫЙ

прил. alma (ağacı) -i[-ı]; яблоневый сад alma bağı, almalıq.

ЯБЛОННЫЙ

bax яблоневый.

ЯБЛОНЬКА

ж яблоня söz. kiç.

ЯБЛОНЯ

ж alma ağacı.

ЯБЛОЧКО

ср яблоко söz. kiç. və oxş. almacıq.

ЯБЛОЧНИК

м köhn. almasatan, alma taciri.

ЯБЛОЧНЫЙ

прил. alma -i[-ı]; яблочное варенье alma mürəbbəsi; ◊ яблочная кислота alma turşusu.

ЯВАНЕЦ

м (мн. яванцы) yavalı.

ЯВАНКА

ж (мн. яванки) yavalı qadın (qız).

ЯВАНСКИЙ

прил. Yava -i[-ı]; яванский язык Yava dili.

ЯВИТЬ

сов. tənt. göstərmək: явить пример мужества mərdlik nümunəsi göstərmək.

ЯВИТЬСЯ

сов. 1. gəlmək; явиться вовремя vaxtında gəlmək; 2.
подробнее

ЯВКА

ж 1. gəlmə, gəliş; явка на заседание обязательна iclasa gəlmə məcburidir; 2.
подробнее