Слово АББРЕВИАТУРА в русско-азербайджанском словаре.

ж abreviatura (
1. sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; məs.: BDU - Bakı Dövlət Universiteti, AŞ - Avropa Şurası;
2. iki və daha çox sözdən ixtisarla düzəldilmiş bir söz; məs.: univermaq (universal mağaza).

← АББАТСТВО

ср abbatlıq.

АББРЕВИАТУРНЫЙ →

аббревиатура söz. sif.