АББРЕВИАТУРА

ж abreviatura (
1. sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; məs.: BDU - Bakı Dövlət Universiteti, AŞ - Avropa Şurası;
2. iki və daha çox sözdən ixtisarla düzəldilmiş bir söz; məs.: univermaq (universal mağaza).

Это слово в других словарях:

Русско-азербайджанский словарь (краткий)

АББРЕВИАТУРА abbreviatura (1. Sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; 2. Iki və daha çox sözdən ixtisarla düzəldilmiş bir söz; məs: kolxoz, sovxoz) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan