АБДИКАЦИЯ

ж istefa, əl çəkmə (taxtdan, mənsəbdən, vəzifədən və s.).