Слово АБЕРРАЦИЯ в русско-азербайджанском словаре.

ж aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayılma).

← АБЕРРАЦИОННЫЙ

аберрация söz. sif.

АБЗАЦ →

м abzas (1. sətirbaşı; 2. mətnin bir sətrin başından sonrakı sətir başına qədər olan hissəsi).