АБЕРРАЦИЯ

ж aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayılma).