Слово АБИССАЛЬНЫЙ в русско-азербайджанском словаре.

прил. coğr. abissal, dərin; абиссальная область abissal sahə (dənizlərin 1000 metrdən dərin olan yeri).

← АБЗАЦ

м abzas (1. sətirbaşı; 2. mətnin bir sətrin başından sonrakı sətir başına qədər olan hissəsi).

АБИССИНЕЦ →

м (мн. абиссинцы) həbəş, həbəşistanlı.