Слово АБИССИНКА в русско-азербайджанском словаре.

ж həbəş, həbəşistanlı qadın (qız).

← АБИССИНЕЦ

м (мн. абиссинцы) həbəş, həbəşistanlı.

АБИССИНСКИЙ →

абиссинец və Абиссиния söz. sif.; абиссинский язык həbəş dili.