Слово АБИССИНСКИЙ в русско-азербайджанском словаре.

абиссинец və Абиссиния söz. sif.; абиссинский язык həbəş dili.

← АБИССИНКА

ж həbəş, həbəşistanlı qadın (qız).

АБИТУРИЕНТ →

м abituriyent (orta məktəbi qurtarmış şagird).