Слово АБЛАКТИРОВКА в русско-азербайджанском словаре.

ж k. t. yaxınlaşdırma peyvəndi.

← АБЛАКТИРОВАТЬ

сов. и несов. budaqları yaxınlaşdıraraq peyvənd etmək.

АБОЛИЦИОНИЗМ →

м мн. нет tar. abolisionizm (hər hansı bir qanunun ləğvinə çalışan ictimai hərəkat).