Слово АБОЛИЦИОНИЗМ в русско-азербайджанском словаре.

м мн. нет tar. abolisionizm (hər hansı bir qanunun ləğvinə çalışan ictimai hərəkat).

← АБЛАКТИРОВКА

ж k. t. yaxınlaşdırma peyvəndi.

АБОЛИЦИОНИСТ →

м tar. abolisionist, abolisionizm tərəfdarı.