Слово АВАНГАРД в русско-азербайджанском словаре.

м avanqard (
1. əsas qüvvənin qabağında gedən qoşun hissəsi;
2. məc. qabaqcıl dəstə); ◊ в авангарде irəlidə, öndə, ön sıralarda.

← АБЫ

союз məh. təki, bircə.

АВАНГАРДНЫЙ →

авангард söz. sif.