Слово ЁМКОСТЬ в русско-азербайджанском словаре.

ж мн. нет
1. tutum, həcm, iç;
2. yığcamlıq; dərin məzmunluluq;
3. только мн. ёмкости qablar (adətən böyük sistemlər və s.).

← ЁМКОСТНЫЙ

прил. fiz. həcmi.

ЕМУ →

мест. (bax он) 1. ona; дайте ему мою книгу mənim kitabımı ona verin; 2.