Слово ЖАВОРОНОК в русско-азербайджанском словаре.

м (мн. жаворонки) zool.
1. torağay (quş);
2. köhn. quşşəkilli qoğal.

← ЖАВЕЛЬ

м мн. нет kim.

ЖАДЕИТ →

м miner. jadeit (xırda şeylər qayrılan açıq-yaşıl rəngində daş).