Слово ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ в русско-азербайджанском словаре.

м tib. iynətutan (cərrahlıqda işlənən alət).

← ИГЛОВИДНЫЙ

прил. iynəşəkilli, iynəyə oxşar.

ИГЛОКОЖИЕ →

мн. (ед. иглокожее ср) zool. dərisitikanlılar (bədəni tikanlı, onurğasız dəniz heyvanları).