Слово КАБАЛИТЬ в русско-азербайджанском словаре.

несов. əsarət altına almaq, qul etmək, özündən asılı etmək.

← КАБАЛИСТИЧЕСКИЙ

1. кабалистика söz. sif., 2. məc. anlaşılmaz, sirli, müəmmalı.

КАБАЛЬЕРО →

м kabalyero (İspaniyada: ağa, zadəgan və ya kavaler).