Слово ТАБАЧНИК в русско-азербайджанском словаре.

м
1. tütünçü, tütün sənayesi işçisi;
2. dan. tütün çəkən; burunotu çəkən.

← ТАБАЧИЩЕ

м мн. нет dan. tütün, tənbəki; acı (tünd) tütün, tənbəki.

ТАБАЧНИЦА →

ж 1. bax табачник 1-ci mənada; 2. bax табакерка.