Слово ТАБАЧНИЦА в русско-азербайджанском словаре.

ж
1. bax табачник 1-ci mənada;
2. bax табакерка.

← ТАБАЧНИК

м 1. tütünçü, tütün sənayesi işçisi; 2. dan. tütün çəkən; burunotu çəkən.

ТАБАЧНЫЙ →

прил. 1. tütün -i[-ı]; табачная фабрика tütün fabriki; 2. məh. çürük; 3.