Русско-лезгинский словарь

Всего статей – 34086, статей на «ШК» – 15

ШКАЛА

шкала (1. уьлчмишунин приборра паяр къалурдай цIарар, цифраяр алай гъвечIи кьул. 2. виниз акъатзавай ва я агъуз аватзавай къайдада туькIуьрнавай цифраяр, кьадаррин жерге).

ШКАП

см. шкаф.

ШКАТУЛКА

шкатулка, кьвати, гъвечIи сандух (куьлуь затIар твадай).

ШКАФ

шкаф; книжный шкаф ктабар твадай шкаф; несгораемый шкаф цIу кун тийир шкаф, сандух (багьа затIар; документар хуьн патал битев ракьун сандух).

ШКВАЛ

садлагьана акъатай гзаф къати гар (гьуьлел гарун садлагьана хьайи къативал). ♦ шквал огня пер. тупарин гужлу цIай (гзаф, гужлуз ягъизвай тупарин гуьллеяр).

ШКВАРКИ

мн. разг. къавурар (ттум, макьар цIурурайла жедай).

ШКИВ

шкив (машиндин къайиш гьерекатдиз гъидай чарх).

ШКИПЕР

шкипер (1. алишверишдин гимидин капитан. 2. дяведин гимийра гимидин шейэрин къайгъу ийидай къуллугъчи)..

ШКОЛА

1. школа. 2. пер. школа (1. тежриба. 2. илимдин, искусстводин, литературадин ва ихьтин масабрун карда кьилдин тафаватвилер авай са рехъ).

ШКОЛЬНИК

школьник, школада кIелзавайди.

ШКОЛЬНЫЙ

1. шкодадин; школайрин. 2. школаяр; школьное строительство щколаяр эцигун. 3. школада кIелдай; школада кIелзавай; школьные годы школада кIелзавай йисар.

ШКУРА

хам; хъицикь; овечья шкура хпен хъицикь (хам); медвежья шкура севрен хам. ♦ драть шкуру пер. хам хтIунун, алажун, тарашун; спасать свою шкуру пер. вичин ччан къутармишун, вичин ччан хуьн; быть в чьей-нибудь шкуре пер. садан (са кас авай) гьалда хьун.

ШКУРКА

1. хъицикь; хам. 2. чкал; пириш; къабух; хам; снять с яблока шкурку ичинилай чкал аладрун. 3. тех. векъи сумбатдин чар (кIарасдив ва я металлдин затI цIалцIамрун патал ишлемишдай сумбат, яни куьлуь къум хьтин металл ва я куьлуь авур шуьше алкIурнавай яцIу чар ва я парча).

ШКУРНИК

разг. кьилди вичин менфятдин къайгъуда авай кас, вичихъ ялдай кас, шкурник.

ШКУРНИЧЕСТВО

мн. нет шкурниквал, кьилди вичин менфятдихъ гелкъуьн.