АККОРД

муз. аккорд (музыкада пудалай тIимил тушир санлай сад садав кьунваз акъатзавай са шумуд сес).

Это слово в других словарях:

Русско-азербайджанский словарь

АККОРД 2 – müqavilə, saziş подробнее
АККОРД 1-mus. Akkord (bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan