АКТ


1. кар; гьерекат; акт насилия гуж авун, гуж авунин кар.
2. акт (
1. официальный документ.
2. театрдин тамашадин, пьесадин са перде.
3. школайра торжественный собрание).

Это слово в других словарях:

Русско-азербайджанский словарь

АКТ akt (1. Iş, hərəkət, hadisə; 2. Fərman, qərar, hökm; 3. Bir hadisəni təsdiq edən sənəd; 4. Teatr tamaşasının bir pərdəsi; 5. Məktəblərdə tən подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan