АМАЗОНКА

амазонка (
1. къадим грекрин мифологияда дявекар, викIегь дишегьлийрин тайифадикай тир дишегьли.
2. балкIандал алай дишегьли.
3. дишегьлиди балкIандал акьахдайла алукIдай яргъи партал).