АНАРХИЯ

мн. нет анархия (
1. политический власть къачун патал женг тухун тавуна, пролетариатдин диктатура эциг тавуна государство гьасятда терг авунин фикир вилик кутадай реакционный куьлуь буржуазиядин теория.
2. пер. къаришугъвал, ким-кимевал, гьарда вичиз кIандайвал).