АРГУМЕНТ


1. аргумент, делил, субут.
2. мат. аргумент (масадалай аслу тушиз дегиш жедай чIехивал).