АРЕНА

майдан (циркинин юкьвал элкъвей къугъвадай майдан; са кар тухузвай чка): арена политической борьбы политический женгинин майдан.