АРЕНДОВАТЬ

сов. и несов. арендада, ижарада, кирида кьун.