ЖАЛЮЗИ

ср нескл. пенжердай авадардай кьелечI кьуларин пердеяр.