ЗАБАСТОВКА

забастовка (рабочийри карханайрин иесияр, эксплоататорар тир классрин гьукумат чпин истемишунар, чпи эцигай шартIар бегьемруниз мажбур авун патал, вирида санлай кIвалах гадрун, акъвазрун).