ЗАБИНТОВАТЬ

бинтиналди (жунадалди) кутIунун, бинт арушна кутIунун.