ИГРИВЫЙ

шад; шад женжелвал квай; къугъваз кIандай; шад женжелвилин; игривое настроение къугъваз кIандай шад гуьгьуьл; игривая улыбка на губах пIузаррик шад женжелвилин хъвер.